Kahve aboneliğinde indirim avantajları ve daha fazlası  

ABONELİK OLUŞTUR

KOSTARİKA

ÜLKE PROFİLİBüyüklük: 51,100 km2
Başkent: San Jose
Ana Liman Şehri: Puerto Limon
Nüfus: 4,9 milyon
Konuşulan Diller: İspanyolca (resmi), İngilizce

 


ÜRETİCİ PROFİLİKahve sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 47 bin üretici olduğu tahmin edilmektedir.

Ortalama Çiftlik Verimliliği: Kahvelerin yaklaşık %70’i yıllık 200 çuvaldan az üretim yapan üreticilerden gelmektedir.

Yıllık kahve ihracatı: 1,5 – 2,0 milyon adet kahve çuvalı

 


KAHVE PROFİLİKahve Yetiştirilen Bölgeler:  Orta ve Batı Vadileri, Guanacaste, Tres Ríos, Turrialba, Orosi, Brunca, Tarrazú

Yaygın Türler: Caturra, Catuai, Bourbon, Villa Sarchi, Villa Lobos, SL-28, Gesha


İşleme Metotları: Yıkanmış, doğal, honey

Çuval Ağırlığı: 69 kilo

Ülkeye Özgü Dereceleme: SHB (kesinlikle çok sert çekirdek, deniz seviyesinden 1350 metre yükseklikte), GHB (çok sert çekirdek, deniz seviyesinden 1000-1188 metre yükseklikte ), HB (sert çekirdek), MHB (orta sert çekirdek)

Hasat Zamanı: Aralık – Nisan


Stoklara Geliş Zamanı: Mayıs –Temmuz

Tarihçe

İlk kahvenin 1700’lü yılların sonunda ekildiği Kostarika, Orta Amerika’nın en kurumsallaşmış kahve endüstrisine sahip ilk ülkesidir. 1820’li yıllara gelindiğinde kahve, ihracatı yapılan ve hane halkına önemli ekonomik girdi sağlayan ana tarım ürünlerinden biri haline geldi. 1846 yılında Puntarenas’a bağlanan yolun tamamlanmasıyla ulusal üretim gözle görülür şekilde artış kaydetti. Çiftçiler ürünlerini kağnı arabalarında pazarlara ulaştırma imkanına erişmiş oldular ve 1920’li yıllara kadar küçük üreticilerin büyük bir kısmı kahvelerinin pazarlara bu şekilde taşımaya devam etti.


Icafe (Instituto del Café de Costa Rica-Kostarika Kahve Enstitüsü), bir sivil toplum organizasyonu olarak Kostarika’nın kahve pazarının zirai ve ticari kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla 1933 yılında kuruldu. Organizasyona kaynak yaratmak adına tüm Kostarika kahvelerine %1,5 oranında ihracat vergisi uygulandı ve bunun bütçeye katkısı yıllık 7 milyon dolara ulaştı. Yaratılan bu kaynak arabika türü kahvelerin genetik yapısı ve biyolojisi, bitki patolojisi, toprak ve su analizleri üzerindeki çalışmaların yanısıra ulusal kahve endüstrisinin genel yönetim giderleri için de kullanılır. Bunun yanında Icafe çiftçilerin/satıcıların sözleşme esaslarında belirtilen FOB (“free on board,” kahvenin mülkiyetinin yanısıra fiyat risklerinin de satıcı/çiftçiden alıcıya geçtiği aşamadır) fiyatının en az %80’nini alabilmesini garanti etmek adına da bir güvence mekanizması olarak çalışır.


Kostarika dünya kahve üretiminin %1’den daha az miktarına katkı sağlamasına rağmen, görece olarak iyi/orta kalite kahve üretme konusundaki ünü oldukça sağlamdır. Coğrafi olarak küçük olsa da, kahve yetiştirilen bölgelerdeki profil çeşitliliği ülkeyi diğer kahve üreticilerinden ayrıştırmaya yardımcı olur. Kahve yetiştirilen bölgeler arasında belki de en meşhuru Tarazzu’dur: buranın yüksek rakımı kahvenin canlı bir asiditeye sahip olmasına şmkan verir. West Valley kahveleri ‘Cup of Excellence’ yarışmalarında sık sık başarılı sonuçlar alırken burada hem Kostarika’ya özgü Villa Sarchi ve Villa Lobos hem de daha deneysel olarak yetiştirilen SL-28 ve Gesha türleri de bulunabilir. Tres Rios bölgesinde yetişen kahveler yumuşak ve hafif profile sahiptir, içimi biraz daha kolaydır: Ayrıca fındık tatlılığı ve yumuşak narenciye tatları ile daha kompleks ve dinamik olan diğer Kostarika kahvelerinden ayrışır. Central Valley ise ülkenin en belirgin hava koşullarına sahiptir: Yağışlı ve kurak dönemler oldukça keskindir ve burada ülkedeki en iyi doğal işlenmiş kahvelerden bazılarını bulmak mümkündür.


Son yıllarda kahve üreticileri rekabetçi pazarda kendilerini ayrıştırabilmek adına değişik türlere daha fazla yönelmeye başladılar. SL-28 ve Gesha daha sık görülür oldu. Bunun yanında Villa Sarchi (bourbon türünün cüce mutasyonu – Sarchi köyünün yakınlarında bulunmuştur) ve Venesia (Caturra mutasyonu) gibi yerel türlere de ilgi artmıştır.


kostarika-map

 

Mikromiller

Kostarikalı kahvecilerin pazarda kendilerini ayrıştırabilmelerine yardımcı olan bir diğer unsur da mikromillerin gelişmesi ve yaygınlaşması oldu. Bireysel yetiştiricilerin veya bir grup küçük üreticinin kendi kahvelerinin işlenmesi ve lotların tasniflendirilmesi aşamalarını kontrol etmek amacıyla yıkama istasyonları ve kahve işleme tesisleri kurmaları önem arz etmektedir. Bu doğrultuda gerekli ekipman yatırımlarını yapmak üçüncü kişilere duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracak, üretim maliyetlerini düşürecek ve dolayısıyla da kahveleri için daha yüksek fiyatlar talep etmelerine imkan verecektir.

 

coffee-man -kostarika

 

İşleme ve Hazırlık

Geçtiğimiz on yıllık dönemde Kostarika kahvelerini öne çıkaran en önemli unsurlardan biri de mikromillerin işleme yöntemlerine getirdiği yenilikler oldu. İlk olarak Kostarika’da uygulanan ve yıkanmış ile pulped-natural işleme yöntemlerinin bir melezi olan Honey’nin popülerliği her geçen gün artmakta ve nitelikli kahve pazarında özel/ iyi lotlara giderek daha sıklıkla uygulanmaktadır. Yine de yıkama istasyonuna göre uygulamada ve tekniklerde değişiklikler görülebilmektedir Bazı istasyonlarda çekirdek kurutulmadan musilajının belirli miktarda ayrılması (genellikle sarı, kırmızı ve siyah) şeklnde uygulanırken, bazılarında ise musilajin tamamı çekirdekte bırakılır ve farklı honey tekniklerine ulaşmak için kurutma aşamasında modifikasyonlara gidilir.


Daha yüksek fiyata satılabilmesine ek olarak su azlığının yıkanmış kahvelerin maliyetleri arttırp üretimini zorlaştırması da doğal işlenmiş kahvelere yönelik ilgininin de gün geçtikçe artmasını sağlamaktadır.
Kostarika’ya özgü bir diğer üretim detayı da kahvelerin ağırlıktan ziyade hacim ile ölçülmesidir. Her istasyonun toplama alanına getirilen kahveler cajuelas diye tabir edilen büyük metal kutulara konulur. 20 adet cajuelas 1 fanegaya denk gelirken -1 fanega da yaklaşık 45 kilodur- üreticilerin makbuzları da bu ölçeklere göre yazılır.


Kahve olması gerektiği gibi olgunlaştığında fazla olgunlaşmış veya yeterince olgunlaşmamış olan kahveden daha büyük ve daha ağır hale gelir. Bu da fanegaların daha az kahveyle dolacağı ve çiftçiye daha fazla para ödeneceği anlamını taşır. Ülkede yıllık ortalama 1.8-2.2 milyon fanega kahve üretimi yapılmaktadır.

 

 

Café Imports + Kostarika  

Café Imports’un 2006/2007 hasat döneminde konteyner dolusu mikrolot kahve satın almasıyla ülke dünyanın her yanında diğer satın alma ilişkilerinin kurulması için bir model haline geldi. Üst kalitede lotların diğer standart lotlardan ayrıştırılması; lotların buna göre uygun fiyatlarda satılması; çiftçilerin emek ve sıkı çalışmalarının ve ortaya koydukları kaliteli ürünün karşılık bulması her yerde büyük yankılar uyandırdır ve kahve üreticisi topluluklar tarafından memnuniyetle karşılandı. Her geçen yıl daha iyi fiyatlar elde etmek ve pazardaki tanınırlıklarını artırmak üzere üreticiler toplama, tasniflendirme ve işleme yöntemlerini iyileştirme konusundaki istekliliklerini daha fazla ortaya koymaktadırlar. Halihazırda Café Imports’un Kostarika’da çalıştığı çok sayıda mikro üretici ve kooperatif mevcuttur ve bunlar her yıl sunulan kahvelerin standardını belirleyici konumda bulunur. Bunun yanında ülkenin sunabildiği en iyi kahvelere ulaşabilmek adına Café Imports her zaman yeni üreticilerle tanışmak ve bağlantılar kurarak ilişkilerini geliştirmeyi hedeflemekten hiçbir zaman vazgeçmemektedir.

 

costa-rika-cherries

 

 

Kahve aboneliğinde indirim avantajları ve daha fazlası  

ABONELİK OLUŞTUR
Güvenli Alışveriş